Notebook Centrum s.r.o.
Notebook Centrum s.r.o.
Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o.
 
 
Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o.
Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o.
 

  

Dodávky a servis notebooků, PC, příslušenství

 

 

Čím jsme užiteční?

 Na prvním místě je pro nás dlouhodobá spolehlivost námi dodávaných a udržovaných notebooků a PC

 Dodávky nových notebooků, počítačů a doplňků

První pomoc při náhlých poruchách počítačů

Opravy notebooků a PC

Servis software, IT sestav

Doplňkové služby IT

 

 

      Nákup u nás – trochu jinak než je obvyklé:

  • První fáze: Společně s vámi provedeme analýzu vašich potřeb a pomůžeme vám vybrat pro vás optimální zařízení. Prodiskutujeme spolu, které technické doplňky jsou nezbytné a jaký je potřebný aplikační software – věnujeme vašemu výběru komplexní pozornost.
  • Druhá fáze: Ještě před dodáním zařízení kompletně připravíme do provozu, provedeme nastavení programového vybavení podle vašich individuálních požadavků, doplníme je o zakoupené nebo přinesené aplikační programy a funkčnost celé sestav ověříme v provozu. Vedlejším ale velmi důležitým efektem přípravy je zahoření přístroje.
  • Třetí fáze: Zařízení při předávání předvedeme – jsme toho schopni, protože je připraveno do plného funkčního stavu. Pokud je to součástí dodávky, zařízení instalujeme přímo u vás, ověříme jeho nastavení v lokální síti, nastavíme připojení k internetu případně je propojíme s nezbytnými periferiemi.

         Je-li to nezbytné, provedeme i úvodní školení do používání nového hardware a software.

  • Čtvrtá fáze: V pravidelných zpravidla půlročních intervalech zařízení zkontrolujeme, repasujeme mechanické složení, zkontrolujeme funkčnost komponent hardware a provedeme úkony preventivní údržby, které mají vliv na jeho spolehlivý chod. Tuto pravidelnou údržbu doporučujeme prováděj po celou dobu životnosti zařízení.

 

      Náš servis – trochu jinak než je obvyklé:

  • Stejnou pozornost přípravě (viz výše) věnujeme i novému stroji, který jste zakoupili jinde. Rozhodli-li jste se aplikovat stejnou metodiku preventivního servisu na přístroj, který jste koupili jinde, přineste jej k nám co nejdříve, nejlépe bezprostředně po nákupu: převezmeme za něj záruku a použijeme stejnou metodiku péče, jako by byl dodán námi.
  • Máte starší stroj? Přesto není pozdě: provedeme nezbytnou vstupní údržbu, zkontrolujeme stav softwarové výbavy a případně doporučíme její úpravu a převezmeme přístroj do mechanismu pravidelné preventivní údržby.
  • Váš starší stroj nemá viditelnou poruchu: přesto doporučujeme alespoň jednou za čas nechat jej zrepasovat a provést na něm úkony preventivního servisu.
  • Došlo k poruše stroje, který je v záruce nebo mimo ni? Postaráme se o řešení.
  • Potřebuje váš stroj okamžitou pomoc po nenadálé události (utrpěl náraz, praskl mu displej, přestal náhle fungovat, byl polit tekutinou…) – zavolejte co nejdříve, takové zásahy provádíme s nejvyšší prioritou.
  • Myslíte, že závada notebooku je neopravitelná? Myslíte, že přístroj nebude již nikdy fungovat? Přineste jej k nám, možná budete překvapeni. My často jsme.

             Pokud však opravdu přístroj dosloužil, postaráme se o jeho ekologickou likvidaci. Elektroodpad do popelnice nepatří!      

 Provádíme i servis na místě instalace

Zajišťujeme svoz k dílenskému zásahu

 
 
Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o.
(C) Notebook Centrum s.r.o., 2012
Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o.
 
 
Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o. Notebook Centrum s.r.o.